Stichting Delftologie

Het doel van Stichting Delftologie is een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Wij zetten kennis van het verleden en het heden in om de toekomst duurzamer te maken. Hoe? Door mensen actief bij actuele vraagstukken te betrekken en ze te inspireren tot handelen. We ondersteunen ook een gezamenlijke inzet voor een duurzamere toekomst voor Delft.

Delftologie partner en donateurs​

Stichting Delftologie werkt graag samen met mensen en organisaties die ons helpen meer inzicht te verkrijgen in het verleden, het heden en de toekomst van Delft.

Wij nodigen Delftse organisaties en kennisinstellingen uit partnerorganisatie te worden van Delftologie. Zo werken we samen aan een sterke, duurzame toekomst voor Delft.

Partnerorganisaties kunnen steun bieden op verschillende manieren, bijvoorbeeld door te voorzien in:


- een bij een thema passende locatie - catering

- een of meer deskundige sprekers

- een werkbezoek of excursie

- voor de thema’s relevante materialen voor onze deelnemers (denk bijv. aan boeken, bijenhotels, regenmeters, etc.).


Draag je liever je steen bij aan de Delftse toekomst door middel van een financiële bijdrage? Uiteraard is deze ondersteuning van harte welkom. Je kunt een bedrag van € 200,- of meer overmaken op IBAN: NL16TRIO 0379223384 onder vermelding "bijdrage".


Afhankelijk van de hoogte van de bijdrage kunnen als tegenprestatie een of meer collega’s deelnemen aan Delftologie. Wij tonen ook graag onze dankbaarheid door je naam te vermelden of je logo te plaatsen op onze partnerpagina.


Wil je ons steunen middels een belangeloze donatie? Dat waarderen wij zeer! Ook deze kun je overmaken naar onze IBAN: NL16TRIO 0379223384.


Delftologie is een stichting zonder winstoogmerk en wordt georganiseerd door gedreven vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers aan ons initiatief willen meewerken, hoe meer we kunnen bereiken. Samen creëren we een enthousiaste en actieve community voor de historie en duurzame toekomst van Delft.