Afvalwaterzuivering in Delft, locatie

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder

Op 19 mei waren we te gast op een bijzondere plek. Na een introductie met waterweetjes en een smaakproef, bleek: het verschil tussen kraanwater en gebotteld waterproeven we bijna allemaal, de verschillen tussen het gebottelde water blijken subtieler. Henk Ketelaars (Evides) begon zijn presentatie bij wat we eeuwen geleden dronken en welke ziektes dat met zich meebracht. Boeiend lichtte hij toe hoe we in de loop der tijd de kwaliteit van drinkwater hebben verbeterd. Boris Neefjes (AWZI Harnaschpolder) vertelde ons over afvalwaterzuivering in Delft en omgeving.

Rondleiding

In twee groepen kregen we een rondleiding door de AWZI (o.l.v. Boris Neefjes en o.l.v. Oscar Helsen (Hoogheemraadschap van Delfland).

De rondwandeling maakte een enorme indruk, wat is er allemaal wel niet nodig voor de zuivering van ons afvalwater?! Het is van vitaal belang voor ons allemaal, nu en in de toekomst. In een paneldiscussie bespraken we toekomstige waterontwikkelingen. Tot slot kregen we met dank aan Rob Kreutz (Evides) een ‘douche-bewustmaker’ mee.   

Programma van de middag


12.30 – 13.00 uur

inloop, koffie/thee

13.00 – 13.10 uur

welkom en introductie door Johan van Reenen

13.10 – 13.20 uur

smaakmaker door Hannah Kruijff en Didy Huysse

13.20 – 14.00 uur

geschiedenis van de drinkwatervoorziening

in Delft door Henk Ketelaars (Manager Drinking

Water Technology & Source Protection Evides)

14.00 – 14.30 uur

een introductie van de afvalwaterzuivering door

Boris Neefjes (Directeur AWZI Harnaschpolder)

14.30 – 14.45 uur

pauze

14.45 – 15.30 uur

excursie o.l.v. Boris Neefjes en Oscar Helsen

(coördinator Energie, Hoogheemraadschap van

Delfland)

15.30 – 16.00 uur

paneldiscussie over toekomstige ontwikkelingen

16.30 – 16.30 uur

nabespreken en afronding

Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  - Netwerken Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer