De stad Delft, locatie Stadhuis Delft

Op 16 juni organiseerden we deze bijeenkomst midden in het centrum van Delft. Edith Bijleveld-van der Hoeven (oud-directeur Spoorzone Delft) nam ons mee in de stedenbouwkundige ontwikkelingen en nieuw verrezen wijken die Delft hebben gemaakt tot de stad die het nu is. Ook lichtte zij de ontwikkelingen in de Spoorzone toe. Delftse initiatieven ter verbetering van stad Delft kwamen aan bod en Arthur Sedee deed een pitch om via www.voorjebuurt.nl mee te denken en te doen voor de ontwikkeling van Delftologie.

De rondwandeling door het Spoorzonegebied o.l.v. Judith Dekker (Nieuw Delft/Spoorzone Delft) waar we bij een aantal plekken stilstonden, werd zeer goed gewaardeerd. En via een kahoot en inleiding doordrongen Tjerron Boxem (Hoogheemraadschap van Delfland) en Joren Zwaan (gemeente Delft) ons van de noodzaak dat ook Delft klimaat-adaptieve maatregelen zal moeten nemen gezien de klimaatverandering en toenemende hittestress in steden. De vlotte en informatieve duo-presentatie van beide inleiders gaf inzicht in aan welke maatregelen wordt en kan worden gedacht.

Benieuwd naar de eerste ervaringen met de Delftologie-bijeenkomsten besloten we deze bijeenkomst met een enquête én met een zomergroet. Na de vakantie pakken we de draad weer op.

Programma van de middag


12.30 – 13.00 uur

inloop, koffie/thee

13.00 – 13.10 uur

welkom en introductie door Kees Kruijff

13.10 – 13.55 uur

De ontwikkeling van Delft door Edith Bijleveld-

van der Hoeven

13.55 – 14.10 uur

Delftse initiatieven en een Delftologie-pitch

14.10 – 14.25uur

pauze

14.25 – 15.10 uur

excursie door een deel van het 

Spoorzonegebied

o.l.v. Judith Dekker (Communicatieadviseur 

Nieuw

Delft/Spoorzone Delft)

15.10 – 15.25 uur

Kahoot door Tjerron Boxem (Community manager


klimaatadaptatie - Senior beleidsadviseur

Hoogheemraadschap van Delfland)

15.25 – 16.10 uur

Klimaatadaptatie door Tjerron Boxem en Joren

Zwaan (Beleidsadviseur Ruimte &

Economie Gemeente Delft)

16.10 – 16.30 uur

evaluatie (enquête) en afronding

Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  - Netwerken Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer