Flora en fauna in Delft, locatie Buytendelft Delftse Hout

Op 14 april begon de bijeenkomst met een leuke kahoot-quiz die teruggreep op de highlights uit de eerdere bijeenkomst. Diny Tubbing (gemeente Delft) nam ons vervolgens mee in de historie van flora en fauna in Delft. Zij behandelde o.a. welke dieren er voorkwamen, hoe de Jachtwet invloed had en hoe de Delftse Hout is ontstaan.

In ‘postcodegroepjes’ deden we een verkenning van natuur in de eigen woonomgeving. Daarop aansluitend gingen we met een ‘bomenpaspoort’ naar buiten. Lekker een frisse neus halen en met aandacht kijken naar wat je buiten ziet. Interessante Delftse natuurinitiatieven en een toelichting op Tiny Forests volgden. En tot slot het vervolg van de interessante presentatie van Diny Tubbing met focus op de huidige en toekomstige natuur in Delft. 

Programma van de middag


12.30 – 13.00 uur

inloop, koffie/thee

13.00 – 13.30 uur

welkom, introductie en kahootquiz door Arthur Hilgersom

13.30 – 14.15 uur

natuur in Delft deel I door Diny Tubbing (Senior beleidsadviseur ecologie en groen & Stadsecoloog gemeente Delft)

14.15 – 15.15 uur

in groepjes het bos in (inclusief pauze)

15.15 – 15.30 uur

Delftse natuur-initiatieven en pitch Tiny Forests

15.30 – 16.15 uur

natuur in Delft deel II door Diny Tubbing (Senior beleidsadviseur ecologie en groen & Stadsecoloog gemeente Delft)

16.15 – 16.30 uur

nabespreken, vooruitblik en afronding

Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  - Netwerken Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer