Modules 2020

De inschrijving voor de cyclus Delftologie 2020 is geopend. Via de pagina Inschrijven op deze website kunt u zich hiervoor opgeven.

Delftologie bestaat uit tien bijeenkomsten die op zaterdagmiddag plaatsvinden, van 13.00 tot 17.00 uur. Elke bijeenkomst behandelt een aspect van de stedelijke samenleving: bijv. vervoer, milieu, natuur en verbindt het verleden met een duurzame toekomst voor Delft.

De data voor de bijeenkomsten in 2020 staan (onder voorbehoud) in onderstaande tabel.

Datum

Thema

Titel

8 februari 2020

Startbijeenkomst

Kennismaking, historie van Delft

7 maart 2020

Natuur

Naar eenheid met de natuur

4 april 2020

Water

Kostbaar Water

18 april 2020

Kwartaalbijeenkomst

...

9 mei 2020

Gezondheid

Naar een genezende omgeving

6 juni 2020

Stad Delft

Van VOC-stad naar duurzame stad en verder ...

20 juni 2020

Kwartaalbijeenkomst

...

5 september 2020

Afval

Van verspilling naar een circulaire economie

26 september 2020

Kwartaalbijeenkomst

...

10 oktober 2020

Energie

Verder met hernieuwbare energie

24 oktober 2020

Vervoer

Na het autotijdperk ...

7 november 2020

Kwartaalbijeenkomst

...

28 november 2020

Ondernemen

Schoner produceren en consumeren

11 december 2020

Slotbijeenkomst

Toetreding tot de Delftologenclub, netwerken