Delftologie bestaat uit tien bijeenkomsten die op zaterdagmiddag plaatsvinden, van 13.00 tot 17.00 uur. Elke bijeenkomst behandelt een aspect van de stedelijke samenleving: bijv. vervoer, milieu, natuur. De inleiders zijn deskundig op hun vakgebied. De bijeenkomsten vinden om de vier weken plaats. Iedere bijeenkomst begint bij de verworvenheden van het verleden, kijkt waar we nu staan en gaat actief aan de slag met de toekomst. De modules en kwartaalbijeenkomsten in 2019 staan vermeld in onderstaande tabel.

Ingrediënten van de bijeenkomsten:  

1. Kennis uit het verleden en heden & inspirerende voorbeelden en projecten

2. Relevantie en interpretatie van deze kennis als basis voor de toekomst

3. Ontmoeting, uitwisseling en inspiratie

4. Per onderwerp een werkbezoek en/of excursie

Voor wie? We richten ons op Delftse burgers en mikken op een breed publiek van geïnteresseerde volwassenen. Voorkennis is niet vereist.

Data en thema's in 2019

Datum

Thema

Titel

16 februari 2019

Kennismaking en toelichting op de cyclus, historie van Delft

16 maart 2019

Van natuur als noodzaak via natuurbeleving naar één met de natuur

30 maart 2019

Geschiedenis van het bouw-ambacht

6 april 2019

Over grachtwater, afvalwater, leidingwater

18 mei 2019

Stad Delft

Van VOC-stad naar duurzame stad en verder

22 juni 2019

Van stellingmolens naar duurzame energie

14 september 2019

Kwartaalbijeenkomst

'Een andere kijk op Delft' stadswandeling o.l.v. Jan Tromp

21 september 2019

Gezondheid

Op weg naar een genezende omgeving

5 oktober 2019

Afval

Van afval naar grondstof

19 oktober 2019

Kwartaalbijeenkomst

Voedselverspilling de wereld uit

2 november 2019

Vervoer

Van trekschuit naar nieuwe mobiliteit

30 november 2019

Ondernemen

Naar schoner produceren en consumeren

14 december 2019

Kwartaalbijeenkomst

Cultuurklimaat in Delft

10 januari 2020

Slotbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst, uitreiking certificaten