Mobiliteit, locatie Campus van de TU Delft bij X

Op 24 november duiken we op een innovatieve plek van de TU Delft Campus in toekomst, heden en verleden van mobiliteit in Delft. Arie Bleijenberg toont ons in een boeiend betoog ondersteund met veel cijfermateriaal hoe stedelijke ontwikkeling altijd rondom mobiliteitsknooppunten plaatsvindt (eerst rondom treinstations, later naar de ringwegen en nu naar regionale hubs/vliegvelden) en wat nieuwe ontwikkelingen als de zelfrijdende auto's voor mobiliteit betekenen. De mens besteedt gemiddeld zo'n 1,1 uur per dag aan mobiliteit. Dat verandert niet. Eerst liepen we en nu rijden we, onze actieradius is vergroot maar de reistijd niet. Leden van het Hyperloopteam vertellen over het onderzoek aan de luchtdrukarme buis waarmee we in de toekomst met 1000 km/uur zouden kunnen reizen

De rondleiding op het onderzoeksterrein van de Green Village geeft een goed beeld van wat er hier allemaal onderzocht en getest wordt. We zien ook een van de testbuizen van de Hyperloop. Weer binnen in gebouw X zet Maria Salomons helder uiteen hoe de verschillende vormen van mobiliteit elkaar opvolgde of gelijktijdig voorkwamen. We sluiten de middag af met de resultaten en ideeën uit de missie-visiegroep en de resultaten van de enquête.

Programma van de middag


12.30 – 13.00 uur

inloop, koffie/thee

13.00 – 13.10 uur

welkom en introductie door Maria Salomons

13.10 – 14.15 uur

Mobiliteit na het autotijdperk door

Arie Bleijenberg (werkzaam bij Koios strategy

en TNO)  

14.15 – 14.30 uur

Pitch Delft Hyperloop door leden van het team

(Ruben Speelman, Tim Vleeshouwer)

14:30 – 15:30 uur

Rondleiding Green Village

15:30 - 15:45 uur

pauze

15:45 - 16:30 uur

Geschiedenis van transport en transport-

management in Delft door Maria Salomons

(werkzaam bij TU Delft, Civiele Techniek,

Transport & Planning)

16:30 - 16:45 uur

Resultaten uit het groepje “Voorstel voor missie,

visie, doelen en vervolg na de cursus” door

Alie Rozendal

16:45 – 17:00 uur

Resultaten van enquête betrokkenheid deelnemers

Delftologie door Arthur Hilgersom

17:00 uur

afsluiting

Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  - Netwerken Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer