Mobiliteit 2019

Op 2 november heette Didy Huysse iedereen welkom aan de Voorstraat. Na een introductie op het programma en de SDG’s waarop we bij mobiliteit focussen, steekt Arie Bleijenberg (werkzaam bij TNO en bij Koios Strategy) van wal. Hij laat zien hoe de ontwikkeling van Delft steeds samenhing met aanvoer- en vervoersmogelijkheden rondom de stad. We beleven nu het einde van het autotijdperk. Wat dat betekent, dringt nog niet overal goed door. Wat blijft is dat de mens 1 uur en een kwartier aan reistijd per dag besteed. Dat verandert niet. Maar doordat we steeds sneller gaan leggen we een groter afstand per dag af.

Hierna volgt een pitch van Pieter Luteijn over de zelf ontwikkelde Burentaxi-app ‘samen mobiel’. Ritten samen delen door vooraf contact te leggen, af te spreken en mee te rijden met een rit die afgelegd gaat worden. Pieter zoekt mensen die mee willen doen. meld je bij hem aan (www.deburentaxi.nl). De pitch van Arthur Hilgersom gaat in op een initiatief van Deelstroom Delft ‘de buurauto’. Doordat buurtgenoten een elektrische auto delen krijgen duurzaamheid en sociale cohesie een impuls. Het gaat om eigen opwek (zon), eigen opslag (o.a. in auto), eigen auto’s (minder parkeerplek) en (de zoektocht naar) experimenteerplekken in Delft. Zie ook www.buurauto.nl. Wie doet er mee?!

Maria Salomons (TUD) neemt ons mee in de geschiedenis van transport(management). Ze gaat in op de historische ontwikkeling van de vervoersmiddelen. Ook laat ze zien hoe nieuwe vervoersmiddelen en innovatie in transport in de stad Delft steeds een plek kregen in de stedelijke ontwikkeling. Johan van Reenen gaat in op de actualiteit in Delfts mobiliteitsbeleid en laat zien waar we nu staan en waarover de Delftse politiek binnenkort verder doorpraat en beslist. Na een interactieve ronde waarin de deelnemers nagaan ‘hoe we zelf mobiel zijn’, volgt een discussie over wat er zelf van vinden, waarom we bepaalde mobiliteitskeuzes maken en hoe we ons ook anders zouden kunnen verplaatsen.

Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  - Netwerken Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer