Kostbaar Water 2019

De bijeenkomst over water vond plaats op 6 april in de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder. Boris Neefjes, directeur van Delfluent Services en gastheer heeft het liever over (her)gebruikswater. Bijna alles uit deze installatie kan tegenwoordig immers hergebruikt worden.

Tijdens de inloop deed iedereen de smaaktest: in welk bekertje zit kraanwater en in welk bekertje flessenwater? Johan van Reenen heette iedereen welkom en introduceerde het programma. Daarna volgde een waterquiz o.l.v. Delftologen Eveline Mank en Agnes van der Linden. Veel uit de waterwereld bleek nog onbekend. De uitslag van de smaaktest liet zien dat iets meer dan de helft van de deelnemers het verschil proefde. Maar als je ’t verschil toch niet proeft, kun je net zo goed water uit de kraan drinken, dat is 1000 keer goedkoper en wordt thuis bezorgd!

Rob Kreutz, manager Bestuursondersteuning van Evides Waterbedrijf én Delftoloog, ging in op verleden, heden en toekomst van de drinkwatervoorziening van Delft (met dank aan Henk Ketelaars, manager Technologie en Bronnen bij Evides). Onderdelen waren: ziekte en volksgezondheid, beroemde Delftenaren, de duinen bij Monster, Honingerdijk te Rotterdam, De Biesbosch, productielocatie Kralingen, relatie waterkwaliteit en milieu en klimaat-energietransitie. Boris Neefjes vertelde over ontstaan, heden en toekomst van Delfluent Services dat i.o. van het Hoogheemraadschap van Delfland de waterzuivering doet van Harnaschpolder en Houtrust Scheveningen. In de grootste afvalwaterzuivering van Nederland wordt in samenwerking met de knappe koppen van de TU Delft voortdurend gewerkt aan innovatie voor duurzamer en meer energie-efficiënte processen. In de toekomst hoopt de organisatie het relatief schone water dat nu naar zee gaat te kunnen benutten voor bijv. de inzet tegen verdroging, verzilting en/of voor de watervoorziening van de kassen in het Westland.

O.l.v. Boris Neefjes en Oscar Helsen werden twee groepen door de waterzuivering geleid, zodat met eigen ogen omvang en processtappen werden gezien en ter plekke toegelicht. Agnes van der Linden vertelde over de vele waterinitiatieven in Delft, van de Waterstraat in Blue City tot tips voor de inrichting van je eigen tuin. Van Rob kreeg iedereen hulpmiddelen mee voor een gezonder en duurzamer ‘watergedrag’: drink kraanwater uit de karaf en verkort je douchetijd anders verdrinkt de ijsbeer! Johan bedankte alle sprekers, rondleiders en gastheer en sloot deze waterbijeenkomst af.