Het Jaarverslag 2020-2021 van de Stichting Delftologie is beschikbaar. Geïnteresseerd in een exemplaar? Stuur een mail naar [email protected] en je krijgt een copy in je mail.


De stichting Delftologie wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Zij doet dit door kennis van verleden en heden te verbinden met de toekomst, door mensen actief bij actuele vraagstukken te betrekken en hen te inspireren tot handelen én door het ondersteunen van een gezamenlijke inzet voor een duurzamere Delftse toekomst.

De stichting stelt na ieder jaar een jaarverslag op waarin doelen, activiteiten, communicatie en de cijfers van het afgelopen jaar worden behandeld. Het jaarverslag is bedoeld voor sponsors, donateurs en andere belangstellenden. U kunt de Jaarverslagen opvragen via [email protected]