Gezondheid 2019

Op 21 september werden we welkom geheten door José Postma, manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Innovatie in het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Johan van Reenen lichtte het programma kort toe. De door de deelnemers ingevulde ecologische voetafdruk zorgt voor bewustwording in keuzes. Zoals investeringen in de woning en zuiniger installaties, andere keuzes in kledingkoop, vervoer, voeding en het verminderen van aankopen. Vervolgens werden gezonde Delftse initiatieven uitgelicht door Ronald Groen met een pitch over gezonde lucht en door Arthur Hilgersom die aangaf hoe werken in de buurtmoestuin Wippolder en Gezond-natuurwandelen bijdraagt aan preventie en herstel.

In het nieuwe gezondheidsbeleid krijgen preventie en samenwerking tussen de verschillende aanbieders meer aandacht. Daphne Wijffels, Innovatie Manager bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis, liet zien dat in het ziekenhuis in de loop der tijd werkwijzen veranderden en er meer wordt samengewerkt. Voormalig huisarts Hans Breugem belicht de ontwikkelingen in de geneeskunde en voert allerlei beroemde Delftenaren op die hieraan bijdroegen op, zoals o.a Pieter van Foreest (1521-1597) stadsgeneesheer en lijfarts van Willem van Oranje die een belangrijke rol had bij de bestrijding van de pestepidemieën. Reinier de Graaf (1641-1673) ontdekker van de eicelontwikkeling, Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) met zijn microscoop die tot 250 keer kon vergroten en de wetenschappers Beyerinck, Waller en Kluyver die in oorlogstijd bij de Koninklijke Gist en Spiritus fabrieken penicillinne ontwikkelden.

José Postma vertelde enthousiast over het innovatieplatform in het ziekenhuis met in- en externe partijen als de universiteit en Yes Delft (veel technologische startups). Zij vertelde ook waar deze innovatie en samenwerking al toe heeft geleid: de Digitale Operations Room Assistent, digi-bordjes, herstel-pakketjes (samen het IVN ontwikkeld), de Videobutler, verlichte operatie-polsbandjes en het project Manometric. Na een rondleiding door het innovatielab en onder dankzegging aan alle sprekers en onze gastvrouw rondde Johan van Reenen de bijeenkomst af.

Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  - Netwerken Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer