De geschiedenis van Delft, locatie Motiv-gebouw Delft

Op 17 maart 2018 startte de cursus Delftologie met een kennismaking. Daar namen we de tijd voor, het is belangrijk elkaar te leren kennen, te weten welke expertise er in de groep zit en wat een ieder drijft. Na de kennismakingsronde waarvoor we in groepjes uiteen gingen, ontstonden aan de hand van onze overeenkomsten: de cijferaars, denkers, (re)cyclers, K5, lezende kampeerders en winnaars.

De historie van Delft in vogelvlucht

Gerrit Verhoeven, auteur van Geschiedenis van Delft (deel 1) en mede-auteur van De kleine Geschiedenis van Delft voor dummies, leidde ons door de historie van Delft. Visueel rijk aangekleed met platen en tekeningen, veel feiten en cijfers en aan de hand van prachtig kaartmateriaal vervlocht Gerrit een en ander tot een boeiend betoog. We hingen aan Gerrits lippen, maar de zonnige dag buiten lonkte ook. De Delftse historie werd onderbroken door een stadswandeling in twee groepen, begeleid door Arthur Hilgersom en door Kees Kooman. Gerrit pakte daarna de draad vlot weer op en we genoten opnieuw van zijn kennis en de zeer goede presentatie.

Goede ideeën niet verloren laten gaan

Na het vervolg van de lezing sloten we de middag af met het verzamelen van ideeën uit de groep. We willen de praktische ideeën voor gesignaleerde problemen in Delft en ideeën voor de cursus Delftologie die op iedere bijeenkomst naar voren komen niet verloren laten gaan. We leggen ze vast zodat de groep Delftologen ermee aan de slag kan.

Programma van de middag


12.30 – 13.00 uur

inloop, koffie/thee

13.00 – 13.15 uur

welkom, introductie door Kees Kruijff

13.15 – 14.00 uur

kennismakingsronde door Hannah Kruijff

14.15 – 14.30 uur

pauze

14.30 – 15.00 uur

geschiedenis van Delft door Gerrit Verhoeven

15.00 – 15.30 uur

stadswandeling in 2 groepen

15.30 – 16.00 uur

vervolg geschiedenis van Delft door Gerrit

Verhoeven

16.00 – 16.30 uur

evaluatie, uitwisseling van ideeën

Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  - Netwerken Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer