Proefles over afval druk bezocht en goed gewaardeerd

Naar de proefles Delftologie op 10 februari 2018 in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein, kwamen 29 zeer betrokken en geïnteresseerde deelnemers. Ons doel van de proefles was in contact komen met betrokken Delftenaren, hen een beeld geven van wat we met Delftologie beogen en mensen te inspireren mee te doen met de cursus. In die missie zijn we geslaagd. Veel van de aanwezigen schreven zich in voor de cursus, waardoor we voor 2018 nu al vol zitten.

Afval toen, nu en straks

In de proefles maakten de deelnemers in tweetallen kennis met elkaar. Hierdoor en door veel geanimeerde gesprekken in de pauzes en tijdens de afvalwandeling ontstond al iets van de beoogde ‘community’. De sprekers gingen in op hoe Delft omging en -gaat met afvalstoffen toen, nu en straks. Verschillende Delftse afvalinitiatieven werden toegelicht en de wormen van Buurtcompost kregen een gloedvol betoog: straks staan er in de nieuwe Delftse wijk Schoemaker Plantage wormenhotels van Delfts Eco-board waarin GFT omgezet wordt in kwaliteitscompost.

Afvalwandeling

Tijdens een korte afvalwandeling maakten de deelnemers met een zwerfafvalgrijper en verzamelzak een rondje door de Delftse binnenstad. Zij ruimden zwerfafval op en kregen zo oog voor wat zwerfafval doet met de openbare ruimte. In een circulaire economie hebben afvalstromen waarde en zijn het grondstoffen voor nieuwe toepassingen. Dat is de nabije toekomst, ook in Delft. Verschillende inspirerende projecten werden toegelicht.

Positieve waardering

De middag werd besloten met een evaluatie van de proefles. De deelnemers waren positief en kwamen met waardevolle suggesties voor het vervolg. Wij kijken met een heel goed gevoel terug op de proefles.

Delftologie en de proefles kregen ook ruime aandacht in de media, de Delftse Post, Delft op Zondag, het AD streekeditie Delft en stadsradio Delft berichten erover.

Programma van de middag

12:30 - 13:00 uur

Inloop, koffie, thee

13;00 - 13:15 uur

Welkom, introductie en kennismaken

Gespreksleiding: Didy Huysse en Arthur

Hilgersom


13:15 - 14:00 uur

Ontwikkelingsgeschiedenis : "Afval in Delft"

Kees Kruijff

14:00 - 14:15 uur

Pauze, tijd voor ontmoetingen

14:15 - 14:20 uur

Wat kun je in Delft al doen met afval

Johan van Reenen

14:20 - 14:30 uur

Pitch over "buurtcompost" Tanja Dekker,

Botanische Tuin en Arie van Ziel, St.

Buurtcompost


14:30 - 15:15 uur

Van afval naar grondstof, Fabiënne Mantes 

15:15 - 16:00 uur

Afvalwandeling o.l.v. Arthur Hilgersom

16:00 - 16:30 uur

Evaluatie, discussie, vooruitblik

Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  - Netwerken Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer